Конституционният съд реши: Данъците на жилищата по морето няма да са по-високи

Собствениците на жилищни имоти в курортите, които не са им основно жилище, няма да плащат по-висок данък за съответния имот. Това посочва решение на Конституционния съд. Той беше сезиран от президента Румен Радев заради промени в Закона за местните данъци и такси.

Текстът, който беше приет в края на миналата година, предвиждаше по-висок местен данък за апартаменти и къщи в курорти, посочени в списък на Министерския съвет, ако тези имоти не се водят основни за собственика си.

Конкретните ставки на данъка се определят от общинските съвети по места, като за курортите от национално значение ставката варира между 5 и 7 промила върху данъчната оценка.

Според решението на съда поправката в закона води до неравно третиране на различните собственици, а имущественият данък се определя неправомерно от начина на използване на жилищата.

Посочва се още, че имуществените данъци могат да зависят само от стойността на имота, но не и от неговото предназначение.

- реклама -