Конституционният съд допусна за разглеждане делото за гражданството на Кирил Петков

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков. Определението е прието единодушно от присъствалите на заседанието 10 съдии.

 

- реклама -