Каменаров
сн. БНТ

Константин Каменаров е новият генерален директор на БНТ

Константин Каменаров е новият генерален директор на Българската национална телевизия.

Това стана ясно преди минути след гласуване на петимата членове на Съвета за електронни медии.

Каменаров получи четири гласа на членовете на СЕМ. За него гласуваха Розита Еленова, Мария Стоянова, Бетина Жотева и София Владимирова. Против беше Иво Атанасов.

Изборът на СЕМ дойде след двудневни изслушвания на шестимата кандидати – Сашо Йовков, Валерий Тодоров, Тома Иванов, Иван Гарелов, Емил Кошлуков  и Константин Каменаров.

СЕМ започва да изготвя договора на новия генерален директор. Той встъпва в длъжност веднага след неговото подписване.

Концепцията на Константин Каменаров е базирана на реални и постижими идеи при консервативно финансиране. Подчерта, че бюджетът, с който разполага в момента обществената телевизия, е крайно недостатъчен и даде пример, че преди 15 години той е бил в два пъти по-голям размер.

Според Каменаров новините и публицистиката са гръбнакът на обществената телевизия, който се е доказал във времето и „По света и у нас“ се е превърнал в безспорен лидер в телевизионния пазар. Но за да не останат те „самотен остров“, както се изрази той, в БНТ изключително важна е програмата, за да може БНТ да се превърне в една истинска алтернатива на комерсиалните телевизии.

Според него БНТ трябва да фокусира целия си технически и човешки ресурс, за да произвежда все по-качествен продукт.

По отношение на маркетинга според Каменаров трябва да се създаде звено, което да работи в посока на допълнително финансиране и привличане на допълнителни средства, като това може да стане чрез привличане на средства по европейски програми. Не изключи и възможността допълнителни средства да се привличат чрез работа по проекти заедно с големите корпорации като според него това по абсолютно никакъв начин няма да попречи на изпълнението на обществената мисия и функция на БНТ.

Смята, че се спекулира и с начина, по който се изчислява час програмата в момента, като бюджетът на БНТ се разделя на часовете. Според него от този бюджет трябва да се извадят разходите за работни заплати и техника например. По отношение на визията постави изключително голям акцент, защото според него визията е нещото, което продава продукта на телевизиите в наши дни.

По отношение на програмата според Каменаров трябва да има един основен, централен, политематичен канал и букет от други програми като БНТ1 трябва да остане този канал, а БНТ2 ще се фокусира върху култура и образование.

Според него трябва да се помени философията на вземане на решения при произвеждането на продукти в БНТ за това е необходимо да се създаде Библия със златни правила, които да важат за всички.

БНТ има нужда от програмна, финансова и технологична дисциплина каза още Константин Каменаров.

- реклама -