КПКОНПИ, съгласуване, промени, Закон за движение по пътищата

КОНПИ установи конфликт на интереси при бивш ректор на УНСС

КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на бивш ректор на УНСС, по сигнал с твърдения от одитен доклад на вътрешния одит в МОН, че изборът му за директор на Института за икономика и политика към университета е извършен в конфликт на интереси от страна на ректора, който, като единствен с право да номинира кандидат, е предложил себе си, съобщиха от комисията.

КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси и по отношение общински съветник в Общински съвет Варна. Предмет на проверка ще са твърденията в подаден сигнал, че той е и председател на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД /общинско дружество/ и в същото време в общинския съвет гласува решения относно бюджета на това общинско дружество.

- реклама -