Компенсациите за ток за училища, ясли и църкви остават до края на 2024г.

Компенсациите за ток на училища, детски градини и църкви остават до края на годината. Продължава се програмата за

компенсиране на разходите

за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви, спортни школи и други. Тя остава в сила за периода 1 юли – 31 декември 2024 г.

Приетата програма допълва вече предприетите други временни мерки на национално ниво

за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар.

Компенсациите за ток ще се изчисляват като разлика между средната цена на базов товар на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за съответния месец и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране за текущия ценови период.

Тя ще се предоставя чрез доставчиците, с които крайните клиенти имат сключен договор

за покупка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по съответната фактура. Необходимите около 50 млн. лв. за програмата са осигурени от целевите вноски на задължените лица във фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Програмата ще се прилага до края на годината.

Вижте още:

- реклама -