Компенсации за родителите на деца, които не са приети в забавачки (От кога и колко)

От първи септември ще се компенсират разходите на родителите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от 3 -месечна до 3-годишна възраст, които, поради липса на свободни места, не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Средствата ще се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина, обясни Мария Минчева – директор на Дирекция образование в Столичната община:

„Всеки един родител може да подаде искане за получаване на средства към районните администрации по местоживеене.

След това районните администрации изпращат одобрените от тях искания към Столична община, предава БНР.

Ние изпращаме обобщената справка от всички 24 района на територията на Столична община на МОН, което министерство осигурява средствата, които средства след това, по обратния ред се връщат към районните администрации, за да ги получат родителите“.

- реклама -