Комисията по енергетика прие бившия председател на КЕВР Иван Иванов да изпълнява функциите до избирането на нов

Парламентарната Комисия по енергетика прие бившият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов да изпълнява функциите на председател на КЕВР до избирането на нов председател.

Предложението бе направено от Ива Митева от парламентарната група (ПГ) на „Има такъв народ“ в Проект на решение за уреждане на последиците от решението на Конституционния съд, в което съдът обяви изборът на Станислав Тодоров за председател на КЕВР за противоконституционно.

Предложението бе прието с 10 „за“, 8 „въздържали се“ и без нито един против.

Източник: БТА

- реклама -