Комисията по енергетика обсъжда споразумението за газова връзка с Гърция

Комисията по енергетика в Народното събрание ще обсъди междуправителственото споразумение за проекта за изграждане на междусистемнате газова връзка Гърция- България (IGB).

Документът третира нивата на данъчно облагане за 25 години, какъвто е периодът на експлоатацията на газопровода. Той бе подписан на 10 октомври 2019 година, а целта му е фиксиране на нивата на корпоративния данък в двете държави към ставките, действащи в момента на сключването на споразумението.

Междуправителственото споразумение предвижда и разпределение на приходите от проекта на териториален принцип, при който общата печалба от преноса на природен газ по газопровода се разпределя между двете държави пропорционално на дължината на неговото трасе.

С две решения на Министерски съвет – през 2009 и 2012 г., бъдещата газова връзка между двете страни е обявена за обект с национално значение и за проект от общ интерес за Европейския съюз. Реализацията му цели да осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа, допринасяйки по този начин за задълбочаване на конкуренцията, диверсификация и енергийна сигурност.

- реклама -