Инспекцията условия работодателите труд почивни днис

Командироват ни в ЕС при същите трудови условия, като в държавата която посещаваме

Работодателите в България вече ще са длъжни да осигурят на служителите си в командировка в чужбина същите минимални условия на работа, каквито са установени в съответната държава.

Това предвиждат приетите днес от правителството промени в Кодекса на труда, с които се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС

На практика те задължават работодателите, командированите българи да трябва да имат работен ден колкото на служителите от същия бранш в чуждата държава. Те ще имат право на същия брой платени почивки и минимални трудови възнаграждения, в това число и за извънреден труд.

Можем да съдим работодателя ако не спази условията

С проектозакона се приемат разпоредби, които уреждат възможността на работници или служители, командировани или изпратени в България, да предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда. Исковете ще могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

- реклама -