детска градина, директорка, родители, протест

Колко струват частните ясли и градини в София?

Колко струват частните ясли и градини в София? Десет дни остават до класирането за детските градини и ясли за учебната 2023/2024 г. Резултатите ще станат ясни на 12 май.

Тази година общият брой на свободните места в

общинските ясли и детски градини в София е 13 739.

Обикновено те далеч не са достатъчно, така например – миналата година места нямаше за почти всяко второ дете. Какви са вариантите за семействата, които не се класират за общинско детско заведение?

  • Частна детска ясла или градина – какви са актуалните тарифи в София?

  • Какъв е размерът на компенсацията за неприето дете?

  • „Родители в заетост“ – кой може да кандидатства за безплатен детегледач?

Частните детски градини в София са повече от 120. Но и там местата не достигат, тъй като групите обикновено са малки от по 8 до 10 деца.

Честа практика е дори да има списък с чакащи, ако се освободи място в съответната частна детска градина или ясла.

Понякога се плаща такса за пазене на място.

Месечните такси за частните детски ясли и градини започват от около 700 лв. и достигат 1500 – 2200 лв. на месец за чуждоезиковите детски заведения, което прави около 9000 лв. на година за масовите частни ясли и градини  до около 18 000 – 26 000 лв. за чуждоезиковите заведения.

Тези тарифи не включват таксите за транспорт

и допълнителни дейности като йога, спорт, танци или език (ако не е чуждоезиково заведение.)

Повечето частни ясли и градини правят отстъпки от 5-10% за второ дете в същото заведение, както и при предплата на поне 3 месечни такси.

Масово обаче не са описани отстъпки от таксите,

ако детето отсъства заради боледуване, както се често се случва в първите години от тръгването на ясла или градина.

Каква е компенсацията за дете, останало без място в общинска ясла или градина?

Родителите, чиито деца са останали извън системата на безплатните общински градини, могат да кандидатстват

за компенсация в размер на 413 лв.

Право на компенсацията имат родителите, които са кандидатствали за общинска детска градина, но не е имало място за детето им.

За да получат сумата от 413 лв. на месец, детето трябва да е записано в лицензирана

от МОН частна детска градина.

Съществуват и т.нар „родителски кооперативи“, те обаче не попадат в обхвата на компенсациите.

„Родители в заетост“ – Кой може да кандидатства за безплатен детегледач?

Родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детска градина или ясла могат отново да кандидатстват по програмата „Родители в заетост“.

Условието работята на трудов договр или да са самонаети, самоосигуряващи се, но да не са се върнали на работа, за да се грижат за детето си.

Могат да кандидатстват и многодетни или самотни родители.

В този случай детегледачът ще получава възнаграждение в размер на минималната работна заплата, като се поемат и осигуровките за сметка на работодателя.

Допълнително възнаграждение от ½ минимална работна заплата, се предвижда, ако се полагат грижи за второ или повече деца от същото семейство.

Многодетни родители или самотни родители  на деца от 0 до 12 години, които са се върнали на работните си места и децата им посещават детски ясли или градини, както и училище.

Трудовото възнаграждение на детегледача е в размер на ½ от минималната работна заплата,

като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицето, полагащо грижи за едно дете до 4 часа на ден.

Допълнително възнаграждение, в размер на ¼ от минималната работна заплата, се предвижда за детегледача, в случай че полага грижи за второ или повече деца от семейството.

- реклама -