Колко сме бедни? С доход под 308 лева на месец, без образование и с деца

Все повече българи живеят в бедност.

В края на 2016 г. в лишения са били над 1,6 млн. души у нас, показват данните на НСИ.

Почти всеки четвърти българин през миналата година е живял с доходи под 308 лева на месец. Линията на бедност е намаляла от 325лв. на 308лв. Броят на хората живеещи в лишения нараства с 53 хиляди души за година достигайки близо 23% от населението на България.

Буди тревога фактът, че расте броят на бедните, които всъщност работят – те са около 12% от всички живеещи в лишения.

По-голямата част от работещите-бедни са мъже – над 13 на сто, а жените в бедност, които работят са близо 10%.

Нивото на образованост оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите. Най-често, близо 2/3 от работещите бедни са с начално или без образование. Колкото по-високо е  образователното равнище, толкова делът на бедните сред работещите намалява. Делът на работещите бедни с висше образование е 5,4%.

Данните за бедността според вида на домакинствата показват, че най-много живеещи в бедност са самотните хора над 65 години, както и домакинствата с три и повече деца.

През 2016 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата от ромската етническа група- 77.1%, а най-нисък- сред лицата от българската етническа група- 15.7%.

- реклама -