Lunchbox Recipes

Колко ще скочи цената на хляба (Мнението на експертите)

Не се очаква шоково поскъпване на хляба заради саморегулацията на пазара, каза в „Тази сутрин“ Марияна Кукушева,

председател на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

„След извършена проверка стана ясно, че в България има 3 милиона тона пшеница.

Това количество е прекалено много, за да бъде запазено и да бъде преустановен износът“, обясни тя.

Именно затова е взето решение 1,5 милиона пшеница – хлебна и фуражна,

да бъде изкупена от Държавен резерв през Софийската стокова борса и 1,5 милиона тона пшеница да бъде продадена на външни пазари.

„Това е абсолютно излишна пшеница.

Това значи обезпечаване на хлебния баланс на страната до месец юни 2023 г.“, поясни Кукушева.

Тя гарантира, че българските граждани няма да останат без хляб.

По думите ѝ замразяване на цените на свободния пазар е абсолютно невъзможно.

„В случая говорим за компонентни в ценообразуването на хляба, които растат.

Тъй като растат цените на енергоизточниците, на петрола, което е изключително важно, защото хлябът има най-тежката логистика“, обясни още Марияна Кукушева.

„Масовият хляб, какъвто е белият, типовият и Добруджа, е най-евтината храна в света и това е истината за българския хляб.

На пазара има на 69 вида хляб и някои от тях струват 10 лв. за половин килограм хляб.

И за него има потребители“, коментира Кукушева.

- реклама -