детска градина

Колко ще е помощта за родителите на неприети в детска градина деца?

Около 250 лева ще е държавната помощ за родителите на неприетите в детски градини деца. Изчисленията направиха адвокати пред NOVA.

Въпреки че Министерството на образованието прие наредба, с която да компенсира родителите, сумите все още не са определени. Не е ясно колко пари ще се разпределят между семействата.

Родители на деца, които не са приети в държавна детска градина и са записани в частна, ще могат да се възползват от компенсация от държавата. Но при условие, че общината не може да предложи друго равностойно място. Според адвокати това може да затрудни родителите.

„Ако говорим за София, може да предложат градина в другия край на града, а не там, където

Парите ще се дават само ако частните детски градини, в които са записани децата отговарят на определените условия.

„Детската градина или частното училище да не са включени в бюджетното финансиране, които получават част от частните училища и детски градини”, обясни Камен Йорданов, експерт в Министерство на образованието.

Все още не е решено по колко пари ще отпуска министерството. Нито колко семейства ще могат да се възползват от помощта. Сумата ще се определи от министъра на образованието след обнародване на наредбата в Държавен вестник. Tя не може да е по-голяма от средната месечна издръжка за дете от държавния бюджет.

„Ако вземем за база този стандарт, който държавата плаща на едно дете, средната сума, която се получава е 250 лв.”, изчисли още адвокат Пенчев.

От Министерството на образованието предвиждат компенсации и за месеците от януари досега.

- реклама -