Колко е средната пенсия в момента и достатъчна ли е за нормален живот

Колко е средната пенсия в момента и достатъчна ли е за нормален живот

834 лева достига средният размер на основната пенсия без добавките към нея през този месец, след като пенсиите отпуснати до края на миналата година се осъвремениха с 11 процента от началото на юли.

При мъжете средната пенсия вече е 991 лева, тази на жените е  727 лева.

В столицата средната пенсия е най високата за страната – 1037 лева , като за мъжете тя е 1235 лева , а за жените – 909 лева.

Най-ниската средна пенсия се получава в област Кърджали – 656 лева.

Средната пенсия с добавките към нея през миналата 2023 година по данни на НОИ е достигнала почти 750 лева – за мъжете 894, при жените – 651.

Номиналното нарастване на средния размер на пенсиите е 16,3 на сто, реалното – 7,1 процента.

Средногодишният хармонизиран индекс на потребителските цени е 8,6. Така Брутният и Нетният коефициент на заместване на дохода от труд към този от пенсия е съответно 54,3 и 69,9%.

Отчетените разходи за пенсии миналата година са над 19 милиарда лева –

с 45 милиона лева по-малко от заложените в Бюджета,

но спрямо 2022 година за пенсии през миналата са платени близо 3,5 млрд. лева повече.

Относителният дял на разходите за пенсия от Брутния вътрешен продукт е достигнал 10,4 на сто.

А в сравнение с 2022 година стойността на показателя бележи увеличение с 1,1 процентни пункта.

По данни на НОИ нараства броят на пенсионерите. През този месец те надхвърлят 2 047 000, докато в края на миналата година са били 2 037 000, което пък е със 7000 повече от края на 2022 година.

- реклама -