задържан, обвинения, кола, жена, Ситняково, Румънско посолство, инцидент, нападение
Снимка: БГНЕС

Кой получава застраховката, ако карате кола на лизинг

Кой получава застраховката, ако карате кола на лизинг

Комисията за финансов надзор разкритикува внесените промени в Търговския закон, които предвиждат, ако автомобил, взет на лизинг, бъде откраднат, то човекът който я изплаща да получи обратно платените досега вноски. Това става ясно от становище на КФН по законопроекта, внесен в Народното събрание от „Възраждане”.

Промените в Търговския закон вече бяха приети на първо четене. Те предвиждат “в случаите на противозаконно отнемане на лизингова вещ, която е била застрахована за такъв риск изцяло в полза на лизингодателя, всяка от страните по договора за финансов лизинг разполага с правото да го развали с обратна сила, като в такъв случай лизингополучателят има право да получи обратно всички платени от него суми”.

„Сега застрахователите възстановяват сумата на собственика на автомобила, който е лизингодателят.

Така, реално ако ползвате  лизингов автомобил с клауза в договора за изкупуването му, то вие плащате застраховката и поемате риска на лизингодателя, а ако сте жертва на кражба не получавате дори сумата, която сте внесли по този лизинг като вноски и сума на самоучастие.

Нещо повече, в допълнение покривате и всички други разходи на лизингодателя, а договорът се прекратява занапред.

Дори ако автомобилът бъде върнат на лизингодателя, то това става след като вашите отношения с него вече са прекратени”, обясняват мотивите си вносителите.

От КФН обаче поясняват, че в момента според Кодекса за застраховането при частични вреди обезщетението се изплаща на лизингополучателя, освен ако не е договорено вредите да бъдат отстранени в натура, когато сумата се заплаща директно на външния изпълнител.

При кражба на автомобила или тотална щета обезщетението по застраховката се изплаща на лизингодателя, като застрахователят е длъжен да уведоми писмено в еднодневен срок от деня на плащането човекът, който изплаща автомобила, като посочи и размера на сумата.

Лизингодателят може да задържи изплатеното обезщетение само до размера на неизплатените вноски по договора.

Така се погасяват задълженията на лизингополучателя по договора за финансов лизинг, като лизингодателят е длъжен в 7-дневен срок от получаване на обезщетението да заплати на лизингополучателя остатъка, посочват от комисията.

- реклама -