генералл Стефан Янев
Снимка: БГНЕС

Кой е генерал Стефан Янев

Служебното правителство на Румен Радев е оглавено от секретаря по отбрана на президента и негов близък съратник генерал Стефан Янев.

Янев е роден на 1 март 1960 г. в гр. Поповица, Пловдивска област.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) “Г. Димитров” в Шумен със специалност “Земна артилерия” през 1983 г. с квалификация инженер по експлоатация на електронноизчислителна техника.

Снимка: БГНЕС

Завършил е Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон, където се получава солидна подготовка във военнополитическата област, управление на държавата и международни отношения. Познава във висока степен ситуацията в различни звена в НАТО и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (в Монс), където е бил на изпълнителска и ръководна длъжност.

Снимка: БГНЕС

Работи като началник на департамент “Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма в Анкара, Турция.

Първата му длъжност в административната структура е още от 1996 г. като експерт в дирекция “Международно сътрудничество”, за да стигне до директор на дирекциите “Отбранителна политика” и “Политика за сигурност и отбрана” в Министерството на отбраната.

Снимка: БГНЕС

Янев е назначен за заместник министър-председател и министър на отбраната в служебното правителство на Огнян Герджиков.

За около трите месеца на поста той ще се запомни с кадрови промени, увеличение на порциона на военните и процедурата за изтребител.

Снимка: БГНЕС

За направените назначения получи обвинения за чистки, на което от МО отговаряха с мотива, че промените се базират на ясни професионални критерии и изпълнение на служебните задължения. Предприетите уволнения са на базата на извършените проверки от контролните органи на министерството и констатираните от тях слабости и нарушения. В МО се правеха проверки, а към април Янев посочи дадени „3-4 доклада във военна прокуратура“. Мандатът на Стефан Янев ще се запомни и с признанието, че вече българските въоръжени сили са в състояние само частично да изпълняват конституционните си задължения по отношение гарантиране националния суверенитет и адекватното участие в колективната отбрана в рамките на НАТО.

генерал Стефан Янев
Снимка: БГНЕС

По време на мандата на Янев експерти класираха на първо място офертата на Швеция за нов тип боен самолет.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

 

 

- реклама -