Кой дължи парите, ако наематели не си платят сметките

Кой дължи парите, ако наематели не си платят сметките? Най-много се трупат задълженията за парно, газ и вода.

Наематели оставят неплатени сметки за ток,

вода и парно, което води до значителни разходи за немодателите, за това сигнализира депутатът от ПП-ДБ Иван Белчев. Според Закона за задълженията и договорите собствениците могат да носят солидарна отговорност

за задълженията на наемателите.

Практиката на електроразпределителните дружества показва, че титулярът се регистрира със собственика с договора за наем и декларация от собственика, който декларира така, че е солидарно отговорен, уточнява депутатът. Така при неплащане от страна на наемателя, погасяването

на сумите се търси от собствениците.

При сметките за ток енергото спира сравнително бързо електричеството на длъжника и така не се трупат големи задължения. Не така обаче стоят нещата със сметките за парно, вода и газ, посочва Белчев. Той настоява за по-строги законови механизми, които да гарантират, че задълженията за комунални услуги

се изпълняват навреме от наемателите.

Депутатът пита министъра на правосъдието Мария Павлова дали ще бъдат предприети мерки и какъв е редът сега за защита на правата на собствениците.

Павлова посочва, че според закона наемателят е длъжен да плаща наема, както и разходите, свързани с ползването на жилището.

Страните могат свободно да определят

съдържанието на договора, като законът допуска налагането на обезпечения за задълженията на наемателите, като в практиката се е утвърдило правилото за плащане на депозит от наемателя за обезпечаване на

задълженията му по договора за наем.

Тя уточнява, че солидарната отговорност на наемателя за заплащане на тока в имота произтича не от закона, а от договора между потребителя и енергото.

Наемателят може да бъде потребител на енергийната услуга само със съгласието на собственика на имота, допълва Павлова.

В случай на неизпълнение на задълженията,

непозволено увреждане или неоснователно обогатяване, другата страна може да се обърне към съда за защита, съветва министърът.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено