Вижте кои са първите кметове в България

Първите кметове в България не са избирани, а назначавани веднага след Освобождението (1878) от Временното руско управление. За да ги изберат са търсели най-личните български мъже, честни, отговорни, допринесли за свободата и запазването на българската идентичност. И тогава знаенето на езици е било предимство. Търсени са хора с турски и гръцки.

Първите градоначалници са имали две задачи-да направят най-необходимото за града като ремонти и набиране на пари, другата задача е било да организира свободни и честни избори за редовен кмет.

София

Манол Ташев е бил първият кмет на София. Встъпва в длъжност на 10 февруари 1878 година и изпълнява длъжността до юни същата година.

Той става кмет месец след освобождението на града. Титлата му не е „кмет“, а „председател на Софийския градски управителен съвет“ и е утвърден за длъжността от губернатора на града – Пьотр В. Алабин.  По това време София все още не е била призната за столица.

Манолаки Ташев е роден през 1835 година в заможното семейство на кир Ташо. Учи при Сава Филаретов, а по-късно завършва стопански науки във Виена.

Първото заседание на общинарите е свикано на 13-ти февруари 1878 г., като основна тема в обсъжданията е въпросът за издирването на „откраднатите от шопите фенери“.  Въпреки че Ташев е на поста само три месеца (внезапно е починал), той е свършил доста работа, а такава е имало много веднага след Руско-турската освободителна войната. Градът е бил разделен на 17 махали и ориентировъчно София се е простирала от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Ботев“ и „Сливница“.

София, панорамна фотография от махала “Кюлюците” към булевард “Дондуков” и улица “Московска”, в ляво е германската Евангелска църква (разрушена при бомбардировките), на чието място днес е сградата на Националната опера, в центъра се виждат бившата Руска легация и “къщата с часовника”, края на ХIХ век. Снимка: www.lostbulgaria.com

В този период след Освобождението започва и формирането на първите групи бъдещи чиновници, военни, строители, променя се икономическият облик на града. Част от приоритетите на София, която по това време е била с около 11 000 жители са били боклука, пожарите и уличното осветление. „Председателят“ се грижи за разчистването след битката за София и създава градските формирования „Служба за потушаване“ (пожарна), техническа служба и санитарна комисия.

София, старият “Кадън мост” над река “Перловска” – мястото, където днес е мостът на ул. “Граф Игнатиев” и бул. “Евлоги Георгиев”, края на XIX век Снимка: www.lostbulgaria.com

Специално за разработването на регулационен план на София, от Австро-Унгария е пристигнал чешкия архитект А.Колар. По това време се правят и първите тротоари града, защото дотогава разбира се е нямало такива.

Варна

Петър Попов е първият кмет на Варна, управлява от октомври до ноември 1878 г.

Роден през 1832 година в разградското село в Ново село. Учи право в Русия. Изявява се като търговец в Цариград. Там през 1862 година основава първото българско параходно дружество.

Първият назначен кмет в свободна Варна заема поста само за един месец в условията на оскъдица и непрекъснат бежански поток на хора от различни краища. Осигуряването на най-неoтложните нужди на населението е първата и основна грижа на кмета и общината. Назначават се първите общински чиновници, организира се прехраната на населението и опазване на имуществото му. Извършват се най-неотложните ремонти.

Едновременно с това временната власт трябва да организира нормалното провеждане на избори за редовен Градски съвет през ноември 1878 г. Предизборната борба във Варна се води на етническа основа. На 5 декември същата година Петър Попов, заедно с избрания нов председател Велико Христов, подписва протокол за предаване и приемане на общинските документи и наличните пари в касата.

Пловдив

Първият кмет на Пловдив е  Атанас Димитров Самоковлиев (Самоковеца), племенник  на Захари Зограф. На 12 януари 1878 г. той приема мандата, но 26 февруари същата година е освободен по собствено желания и е заместен от Костаки Пеев.

Първият пряко избран кмет на града е Костаки Пеев. Той е избран с гласуване от населението на 19 декември 1878 г. и изпълнява длъжността до 12 септември 1880 г.

След него управляват над 60 мъже. Понякога вместо от кмет градът е бил управляван от избрана комисия с председател, която е имала правомощията на градоначалник.

Велико Търново

Георги Живков е революционер, просветен деец, първи кмет на Търново, назначен на 25 юни 1877 г. Той е бил народен представител, три пъти председател на Народното събрание, два пъти министър на народното просвещение, за кратко и министър на финансите, регент на Княжество България, основоположник на спорта у нас.

Русе

Първият кмет на Русе е Атанас Гарвалов.

Той е учител и основател на читалище „Зора“. Начело на временното общинско управление, създадено на 15 февруари 1878 г., след като дотогавашният кмет Мустафа Бимбашиоглу напуска града заедно с оттеглящите се турски войски. Градът е разделен на осем подкметства. Задачите, с които се заема общинското управление са свързани с поправянето на разрушенията след войната, осигуряване на медицинско обслужване и подпомагане на училищата да започнат учебни занятия. През есента на 1878 г. се сформират първите подразделения на Българската земска войска в Русе.

- реклама -