Кои са най-честите нарушения по курортите?

КЗП извърши 6300 инспекции за защита на икономическите интереси на потребителите на туристически продукт, съобщиха от ведомството.

Съставените актове за установяване на административни нарушения през изминалата година са 434 броя.

Обектите, които подлежат на проверка, са хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала, къмпинги, посочват още от регулаторния орган.

Хотелиерство на територията на България се извършва само в категоризирани или регистрирани по Закона за туризма туристически обекти.

При извършено нарушение се налага принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект” и санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

Проверява се дали в близост до входа на туристическия обект е поставена информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, както и имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

Информацията трябва да бъде предоставена на български и на английски език. Санкцията в размер от 500 до 1000 лв.

Проверява се дали в близост до входа на туристическия обект е поставена табелата, част от категорийната символика, която се издава от категоризиращия орган. При липсата й санкцията е в размер от 500 до 1000 лв.

За категоризираните туристически обекти се установява дали издаденото удостоверение за категоризация, което е част от категорийната символика е поставено на видно място в проверявания обект.

За туристическите обекти с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране се установява дали същото е поставено на видно място в проверявания обект. Нарушенията се санкционират в размер от 1000 до 3000 лв.

Инспекторите на КЗП проверяват дали лицето, извършващо хотелиерство, е обявило цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията.

Установяват дали цените се обявяват така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение.

Проверява се дали цените се обявяват задължително в левове, а при необходимост и в друга валута. Информацията се предоставя на български и на английски език.

Санкциите, които се налагат при нередност, са в размер от 500 до 2000 лв.

Сред най-честите нелоялни търговски практики по смисъла на Закон за защита на потребителите експертите посочват предоставяне на невярна и следователно подвеждаща информация, чрез поставени рекламни надписи на фасадата на сградата, чрез рекламни материали, поставени на рецепцията /брошури, визитни картички и др./ и/или на интернет сайт относно:

–  вида на туристическия обект, като търговецът представя обекта като „хотел”, а всъщност притежава удостоверение за категоризация за „семеен хотел” или „самостоятелни стаи“;

– утвърдената категория на туристическия обект, като търговецът посочва, че е “три звезди”, а всъщност притежава удостоверение за категоризация за обект с определена категория “две звезди”;

– капацитета на обекта, като търговецът посочва, че разполага с 40 места, а всъщност в удостоверението е определен капацитет 20 легла;

– информация за СПА център към мястото за настаняване, а всъщност не е наличен сертифициран туристически обект.

- реклама -