дете, болно, грип, коронавирус

Кога родителите имат право на платен болничен за здраво дете?

Кога родителите имат право на платен болничен за здраво дете?

От началото на годината, платен болничен се ползва и за здраво дете, върнато заради карантина.

Родителите на деца до 12-годишна възраст могат да ползват платен болничен дори, ако детето е здраво, но паралелката в училище или групата в градината са поставени под карантина.

Така, дори ако детето е здраво, но е върнато от училище или детска градина заради карантина, например за COVID-19, единият родител има право на платен болничен, за да се грижи за него. Това е възможно от 1 януари тази година съобщиха от НОИ за businessnovinite.bg. Платеният болничен важи до изтичането на срока на карантината. Болничните листове за карантина са с отделен код. Така тези дни са извън регламентираните 40 дни платен болничен за година, които личният лекар може да издаде.

На колко дни платен болничен имаме право?

От НОИ припомнят, че личният лекар има право да издава болничен лист за временна неработоспособност еднолично на осигурено лице до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. Тези 40 дни от личен лекар включват както болничните, ако самият човек е болен, така и дните, които можем да получим, за да се грижим за дете или близък.  Ако броят на дните годината надхвърли 40 дни, то следващият болничен лист може да се издаде от лекарска комисия (ЛКК). Тя може да разреши болничен до 180 календарни дни.

Родителите на деца до 18 години имат право на платен болничен за гледане на детето до 60 дни в рамките на една календарна година.

За всеки ден, след регламентираните 40 в рамките на годината на човек, при необходимост, болничния лист се издава от лекарска комисия.

Първите 3 дни от болничния – 70% от дневното възнаграждение

Първите три дни от болничния са за сметка на работодателя и са в размер на 70% от дневното възнаграждение за съответния месец. Следващите дни се покриват от НОИ и са в размер на 80% от средноднвеното  възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са плащани осигуровки за 18 месеца назад.

Източник: businessnovinite.bg

- реклама -