КНСБ с проучване: Цените на хляба намаляват, но не навсякъде

Цените на хляба нямаляват, но не навсякъде в страната. Това сочи експресно проучване в периода 06-09.07.2022 г., което проведе ИССИ на КНСБ.

Изследването засяга настъпилите промени в

цената на хляба след гласуваната мярка с актуализацията на държавния бюджет за 0% ДДС върху хляба и брашното. В обхвата на проучването са 20 областни града, малки и големи търговски обекти в тях. Наблюдавани са пет вида хляб, като са отчетени грамажите с оглед калкулиране на цената за килограм (т.е. подаденият грамаж и цена за съответния град се преизчислява в килограм).

Резултатите от изследването като цяло потвърждават

намаляването на цените на хляба. Наблюдава се обаче силна диференциация в намалението между вида на търговските обекти и между отделните области. Макар и на места да се наблюдава спад до 20% в продажните цени, то осреднените стойности за 20-те града показват по-слабо намаление в диапазон 2 – 6%.

В сравнение с вида на търговските обекти по-силно

изразено намаление има в големите търговски обекти (София, Пловдив, Перник, Разград, Пазарджик), в които достига до 20%. Докато в наблюдаваните малки търговски обекти се регистрира символично намаление и преобладават градовете, при които цените се задържат на същите нива.

Различия в степента на намалението се наблюдава и по видове хляб. Прави впечатление, че при типовия хляб няма спад, а по-скоро

цените се задържат на същите нива спрямо месец юни.

Виж таблицата за средните изменения на цените на хляба в големите и малките търговски обекти спрямо края на юни 2022 г. тук:

- реклама -