КНСБ минимална пенсия размер ДОО бюджет

КНСБ настоява минималната пенсия да стане 250 лева от 2020 година

КНСБ предлага от 1 юли 2020 г. тази минимална пенсия да се увеличи от 219,43 лв. на 250 лв., или с 14 на сто.

Това се посочва в проектостановището на Конфедерацията по проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, публикувано на сайта на синдикалната организация.

Синдикатът е категоричен, че при официална линия на бедност за 2020 г. от 363 лева (изчислена по  SILC – метод на определянето й в ЕС), е задължително да се направи една първа, макар и предпазлива крачка  – минималната пенсия за стаж и възраст да догонва и в рамките на няколко години да надхвърли плавно линията на бедност, за да се гарантира достойно съществуване на получателите на такава пенсия.

В тази връзка, предложението на КНСБ е от 1 юли 2020 г. тази минимална пенсия да се увеличи от 219,43 лв. на кръгло 250 лв., или с 14 на сто.

По този начин 850 хиляди пенсионери ще получат това увеличение и ще почувстват, че този път към тях Правителството, Парламентът и обществото проявяват съпричастие и загриженост.

Допълнителният разход за  тази мярка не е пренебрежим – около 80 млн.лв., но е напълно постижим.

А социалният и дори политически ефект ще бъдат много по-стойностни. Повишаването на покупателната способност на тази огромна група българи със сигурност ще бъде много разумна инвестиция не само в тяхното жизнено равнище, но и за икономиката на страната.

 

- реклама -