НОИ КНСБ, трудови права, заплати, отпуски, сигнали, Фейсбук

КНСБ: Най-честото нарушение на трудовите права – неизплащане на работната заплата

25% от подадените в КНСБ през 2020 г. сигнали за нарушения на трудовите права са заради неизплащане на работни заплати.

Веднага след тях – 24,7%, са сигналите, свързани с неспазване на работното време, почивките и отпуските. На трето място работниците са алармирали заради нарушения на осигурителните им права – 19,3 процента от сигналите.

Това показва шестият поред доклад на конфедерацията за нарушения на трудовите права.

Данните сочат, че най-много сигнали са подадени от Пловдив, Велико Търново, Смолян, Хасково и Габрово. Секторното разпределение пък показва, че най-много са алармирали работещите в леката промишленост, следвани от заетите в услугите, търговията и здравеопазването.

Разпределението спрямо възрастта на подаващите сигнали към КНСБ през 2020 г. показва, че най-много – 33 на сто, са подадени от работещите между 46-55 г. На следващо място е групата между 36-45 г. – с 28% дял.

Пламен Димитров обърна внимание, че в годината, минала под знака на пандемията, сигналите, свързани с ковид, са основно заради неспазване на противоепидемичните мерки от работодатели (37,5%); с принуда за използване на платен отпуск (22,5 на сто) и за забавяне на заплати или неизплащането им в резултат на разпространението на заразата (12,5).

Президентът на КНСБ акцентира и на необходимостта от промени, които да защитават работещите от вкъщи –  да се уреди законодателно правото на изключване на работника след края на работния ден, да има промени, свързани с гарантиране на безопасността при работа, както и да се гарантира, че работодателите плащат разходите за работа от дома, което в момента не се случва. Много от промените могат да се случат през колективното трудово договаряне, но за правото на изключване е необходимо законодателно уреждане. Това вече е направено е в Германия и Франция, обсъжда се и правна рамка за ЕС.

59 на сто от сигналите за нарушени синдикални права пък са свързани с незачитане на такива, които са признати от законодателството.

20% са заради сплашване и тормоз на работник заради членството му в синдикална организация.

Затова КНСБ настоява отново:

Да се гарантира правото на сдружаване, включително и конституционното право на сдружаване на работниците и служителите в синдикални организации. Българската държава е длъжна да изпълни ангажимента си по чл.11 от Конвенция № 87 на МОТ и да гарантира това право на сдружаване на работниците и служителите.

Да се обсъдят мерки за подкрепа и стабилизиране на синдикализма, с оглед ключовата му роля в социалния диалог.

За криминализиране на деянията, насочени срещу правото на сдружаване по подобие и по начина, по който това е направено в Наказателния кодекс за правото на сдружаване в политически партии и движения.

За изменения и допълнения в Закона за МВР, в Закона за съдебната власт и в Закона за държавния служител с оглед констатациите от доклада за несъответствие на отделни, конкретно посочени от нас членове в тези закони с изискванията на 87 Конвенция на МОТ;

Тодор Капитанов обърна внимание, че през миналата година се открояват и сигнали за нарушения на трудовите права заради използване на социални мрежи.

34% от тях са поради санкции след направен коментар във Фейсбук.

17% са заради изразено мнение по обществен въпрос в социалната мрежа. Има случаи и на санкции заради харесана снимка и споделена заплата.

 

- реклама -