проверки

КНСБ иска свикване на НСТС заради цените на тока

КНСБ следи с тревога ситуацията на пазара на електроенергия в България през последния месец.

Предприятия спират работа заради високите цени. Производители вещаят шоково поскъпване на основни хранителни стоки.

Като национално отговорна организация, призвана да защитава правата и работните места на хиляди българи, КНСБ споделя притесненията на българския бизнес, че очевидно има проблем, който създава напрежение на енергийния пазар. Това се казва в декларация на КНСБ по повод ситуацията на пазара на електроенергия в България.

Отчитаме, че резултатът от това повишаване на цената на ел. енергията ще засегне не само бизнеса. То може да доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки, което ще отрази пряко върху доходите на българските граждани.

Увеличението би засегнало държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани.

Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.

Затова апелираме за незабавни и конкретни стъпки за недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в разгара на зимния период:

В тази ситуация е изключително важна ролята на обществения регулатор. КНСБ настоява за засилване на експертизата и активността на КЕВР при наблюдение и оценка на предизвикателствата на пазара и своевременна интервенция. Настояваме за регламентиране на възможностите за регулатора за интервенция в кризисни ситуации.

Един от важните елементи за формиране на цената на електроенергията е добавката „Задължение към обществото“. Настояваме регулаторният преглед от страна на КЕВР на цените в сектор „Енергетика“, извършван на тримесечна база, да обхване и тази добавка, чрез което може да осигури регулация на крайните ценови равнища.

Искаме включването на всички сделки на енергийната борса, включително и дългосрочните договори за индустриалните потребители. Създаване на предвидим, дългосрочен механизъм, който да обхваща договори с индустриални потребители, надвишаващи една година.

Въвеждане на механизми за компенсиране на индустрията и енергийните производители за стремително увеличаващите се разходи за въглеродни емисии, както и премахване на непазарни тежести за енергийните дружества.

Приемане на спешен комплекс от мерки, които да защитят населението от спекулативно поскъпване на основни стоки в разгара на зимния сезон, заявяват от синдиката.

КНСБ отбелязва с тревога засилващото се напрежение в обществото и структуроопределящи компании в страната и предупреждава, че липсата на спешни и адекватни мерки от всички ангажирани институции може да доведе до непредвидими последствия за цялата енергийна система и българската икономика като цяло.

Поскъпването на електроенергията ще има негативен ефект и върху заплатите на всички български граждани. Затрудненията на бизнеса имат пряко отражение върху повишението на възнагражденията, което се договаря в момента. Това би породило и излишно напрежение у хората, които логично искат по-високо увеличение на заплатите, компенсиращо поскъпването на основни стоки.

Считаме, че най-добрият начин за намиране на решение в тази кризисна ситуация е чрез широк диалог между всички социален партньори.

Затова предлагаме спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което в присъствието на регулатора КЕВР, работодателите и правителството да бъде обсъдено напрежението и да бъдат намерени верните решения за бъдещето на енергийната система на страната, завършва декларацията на КНСБ.

- реклама -