"Златен век", Лозенец, кмет, Константин Павлов

Кметът на район „Лозенец“ иска събаряне на „Златен век“

Новоизбраният кмет на район „Лозенец“ Константин Павлов е отправил искане за премахване на сградата на „Златен век“.

Искането е към арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и е подкрепено от становище, съдържащо правните основания за подобна мярка, както и подробен хронологичен преглед на казуса.

Внесеният от Павлов документ ясно доказва, че разрешението за строеж на “Златен век” вече е загубило правното си действие.

В отделно искане, отправено до Столичния кмет и главния архитект на СО, Павлов   настоява за служебно изменение на действащия подробен устройствен план на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, така че да бъдат приведени предвижданията на подробния план с тези на Общия устройствен план в съответствие с действащите законови изисквания.

Припомняме, на 30 юли Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен Век“ и отмени Заповедта за спирането на строежа, която ДНСК бе издала.

 

- реклама -