Кирил Войнов

Кирил Войнов ще ръководи временно Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Правителството одобри Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Досега длъжността председател на агенцията се изпълняваше от Петър Славчев Горновски. В момента той не може да изпълнява задълженията си за продължителен период от време поради здравословни причини. За да се осигури нормалното функциониране на ДАМТН и да не се препятства дейността ѝ, се налага до завръщането на титуляра да бъде определен временно изпълняващ функциите на председател, посочват от правителствената информационна служба.

До момента Кирил Войнов изпълнява длъжността заместник- председател на ДАМТН. Той притежава необходимото ниво на образование и професионална компетентност да изпълнява функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предлаганата кандидатура е съобразена с изискванията на Закона за администрацията.

- реклама -