Кирил Ананиев, заплати специалисти здравни грижи болници отделения Северозападна България

Кирил Ананиев: Заплататите на специалистите по здравни грижи се увеличават от юни

До 15 май ще бъде готова методиката за формиране и разпределяне на разходите на персонал и това ще означава, че ще се знае какво е реалното разпределение на ресурса по отделни лечебни заведения.

Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в Министерски съвет.

Здравният министър информира, че началните заплати, предвидени по Колективен трудов договор, ще станат 950 лв. за специалистите по здравни грижи.

Правителството е приело днес постановление, с което са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 млн. лева, информира още министър Ананиев.

Средствата са да се гарантират по-добри условия и предпоставки за осигуряване на равнопоставен достъп на населението до здравни грижи, уточни той.

Министерството на здравеопазването е направило задълбочен анализ на формирането и разпределението на разходите в лечебните заведения за болнична помощ. Анализът е показал, че има сериозни проблеми в разпределението на разходите за персонал. Тези допълни 50 млн. лева ще дадат реална възможност да се подобри методиката по формиране и разпределение на разходите за персонал, обясни министър Ананиев.

Според него по този начин ще се подобри ефективността на изразходването на средства и ще има възможност да се повишат заплатите на медицинския персонал.

По думите му една от основните причини за одобряването на тези разходи са демографските проблеми, които съществуват в България, както и неправилното и нееднакво население в различните региони на страната.

- реклама -