Ананиев мерки извънредно положение

Кирил Ананиев: И след отмяната на извънредното положение част от мерките ще действат

Редица здравни мерки ще се спазват и след отпадането на извънредното положение.

Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Дава се правомощие на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди и съответните мерки на територията на страната или на отделни региони с цел защита живота и здравето на българските граждани, посочи Кирил Ананиев.

Ще бъдат променени чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето. Предвижда се министърът на здравеопазването с наредба да определя условията и реда за задължителна изолация на болни от заразни болести, заразоносители, карантина на контактните лица и влезлите от други държави“, каза Ананиев.

Министърът на здравеопазването ще има правомощие по предложение на главния държавен здравен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди извънредните противоепидемични мерки в страната и отделни региони у нас с цел защита на гражданите и здравето им. Предвижда се конкретните противоепидемични мерки да се определят с акт на министъра.

- реклама -