КФН пусна указания за кредиторите на „Олимпик“

Службата за контрол върху застрахователните компании на Република Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“. Дружеството извършваше дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България”.

На сайта на комисията може да бъде намерен неофициален засега превод на указанията, както и линкове към всички важни формуляри, от които се нуждаят клиентите на дружеството, за да предявят претенциите си.

Публикувани са и адресите, на които трябва да бъдат изпратени претенциите. Срокът за това е 35 дни след обнародването на решението за ликвидация, което означава – 26 септември тази година.

Близо 200 000 българи се оказаха без застраховка, след като миналото лято фалира кипърският застраховател.

- реклама -