КЕВР

КЕВР обявява цените на природния газ

КЕВР обявява цените на природния газ

След приключване на закритото заседание на КЕВР, ще бъдат обявени цените на природния газ за 4-ото тримесечие на 2017 г.

По тези цени общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Природният газ поевтинява със 7% от октомври

Преди два дни председателя на комисията Иван Иванов заяви, че това понижение няма да окаже влияние на цената на топлото и електроенергията.

- реклама -