Топлофикация

КЕВР започва извънредна проверка на „Топлофикация-Перник”

Във връзка с постъпили сигнали за нарушено топлоподаване към клиентите на „Топлофикация – Перник“ АД, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов издаде заповед за извънредна проверка на топлофикационното дружество, съобщиха от КЕВР

Предмет на проверката е да се установи основателността на жалбите и ако те бъдат потвърдени – какви действия са предприети от „Топлофикация – Перник“ АД.

След приключване на проверката в „Топлофикация – Перник“ АД, проверяващият екип от експерти на КЕВР ще изготви доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.

- реклама -