Стрелча

КЕВР започна проверка на ВиК-Стрелча заради спряната вода

Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка на ВиК-Стрелча.

„Във връзка с публикувани информации в национални медии за преустановено водоснабдяване за потребители от гр. Стрелча, КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая“, се казва в съобщението на регулатора.

С писмо на председателя на КЕВР до управителя на „Водоснабдяване и Канализация-С“ ЕООД, гр. Стрелча се изисква в 3-дневен срок дружеството да представи становище.

ВиК операторът трябва да изготви писмен доклад за населените места и броя на жителите, засегнати от нарушеното водоснабдяване, за експлоатационното състояние на поддържаните ВиК активи, компрометираните водоизточници, както и за броя и резултатите от взетите проби за качество на питейната вода от момента на възникване на проблема.

Дружеството следва да информира подробно и за установените причини, довели до рязко влошаване на качеството на предоставяната водоснабдителна услуга.

Копие на писмото на КЕВР е изпратено и до кмета на Стрелча Стойно Чачов.

Средногорският град обяви бедствено положение – частично са разрушени подпорните стени на единствения водопровод захранващ града и пречиствателната станция.

„Една тръба ФИ 200 като размер, етернитова, канцерогенна и опасна за здравето на хората. Не е подменяна дори и метър от нея в рамките на 72 години“, заяви кмета Чачов.

На места тръбите са разрушени, а на други са запушени с тиня и кал. Това е причината за цялостното спиране на водата.

–––––––––––

Отговорни ЗАЕДНО!
#ОстаниВкъщи – спаси животи!
FlashNews.bg

Всичко за коронавируса тук

- реклама -