КЕВР утвърди по-високите цени на топлото (Къде колко скача?)

КЕВР утвърди по-високите цени на топлото. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което цената на топлинната енергия за битовите потребители за новия регулаторен период 1 юли 2022 – 30 юни 2023 г. ще бъде увеличена средно с 29,73% за цялата страна.

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД

утвърдената цена остава 137,86 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 39,99%. Потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще заплащат цена от 137,66 лв./MWh, при сегашна цена  99,55 лв./MWh, което е изменение с 38,28%.

Цената на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД се изменя с 38,88% и става 136,51 /MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

Утвърдената от регулатора промяна е близо 10% средно

по-ниска от предварителните разчети на регулатора, които предвиждаха увеличение с 39,26% и значително по-ниска и от исканото средно 123,58% увеличение от енергийните дружества.

В окончателното си решение КЕВР констатира и взема предвид няколко допълнителни обстоятелства: първо, топлофикационните дружества,

които използват газ ще получат компенсации от

правителството и през месец май, второ, някои от дружествата са потребили реално по-малко количество газ през пролетта на 2022 г., а от друга страна за някои

топлофикации са констатирани по-ниски реални разходи за гориво.

КЕВР съобщи, че предприема извънредни мерки, за да адресира извънредната ситуация с цените на горивата и да подпомогне битовите потребители за предстоящия отоплителен период. Комисията приложи регулаторен механизъм, с който компенсира сметките на тези потребители чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин те няма да се налага да заплащат цени за парно в размера,

поискан от топлофикационните дружества, посочиха оттам.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойният ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна посочените два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия, посочиха още от КЕВР.

За „Топлофикация София“ природният газ и емисиите

формират 87,61% от цената на топлофикационната услуга, за „Топлофикация Плевен“ – този дял е 85,52%, за „Топлофикация Враца“ – 83,08%, за „Топлофикация Перник“ – 81,68%. При останалите дружества делът на природният газ и въглеродните емисии  при формирането на крайната цена е от 64,36% до 79,34%.

„В резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите се увеличиха

почти четирикратно – от 45 лв./МВч  до над 160 лв./МВч.

През този период цените на топлинната енергия за потребителите останаха без промяна, което доведе до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит.

През новия период този дефицит ще се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират. Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха със 79,02% – от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации

за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021 – май 2022г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн.лв. Само за „Топлофикация София“ по последни

изчисления натрупаният дефицит е в размер

на около 332 млн. лв. за изминалия период“, уточниха от регулатора.

Комисията очаква допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в резултат на приетите на 29 юни от Народното събрание мерки, с които от 20% на 9% се намалява ДДС върху цените за доставки на централно отопление и доставки на природен газ.

Според разчетите в резултат на това средното увеличение на

топлинната енергия за бита ще бъде намалено от 29% на 18%. Намаляването на ставката ще се отрази благоприятно и на разходите на нестопанските потребители за доставки на природен газ. Приетата законова промяна за освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ също ще има положително влияние върху цените на електрическата и топлинната енергия за бита.

Решението на Комисията е взето след предварително проведени

открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересованите страни – омбудсмана, БТПП, граждански организации и сдружения и др. В окончателното решение на КЕВР са отчетени всички предложения,

направени по време на общественото обсъждане.

„На обсъжданията експертите на Комисията защитиха прилагания метод на регулиране, тъй като в условия на голяма динамика на цените на суровините той е най-подходящ и дава най-добра възможност тези изменения да бъдат отразени.

Разяснено беше, че определянето на прогнозните цени на

природния газ и на въглеродните емисии за едногодишен период напред е след извършени симулации на търговията на фючърси на европейските борси. Заложено е също, че по българо-гръцката връзка „Комотини-Стара Загора“ страната ни ще получава в пълен обем договореното количество азербайджански природен газ от 1 млрд куб.м. годишно“, посочиха още от регулатора.

Решението на Комисията за утвърждаване на цени на

топлинната енергия за новия регулаторен период 1 юли 2022 – 30 юни 2023 г. е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено