КЕВР, членове, жребий, прекратяване мандат цена ток парно газ енергийна борса проверка КЕВР, цена, парно, топла вода,

КЕВР: Цените на тока и парното остават непроменени до края на юни

Комисията за енергийно и водно регулиране прие поскъпване на цената на природния газ с под 1% от първи април. Решението е във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цена за IІ-ро тримесечие на 2019 г.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия.

Реалното увеличение за битовите и за стопанските потребители, ползващи природен газ, ще бъде около 0,5%. Тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата – цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.

- реклама -