КЕВР газ

В КЕВР ще се обсъжда цената на природния газ от 1 януари 2018 г.

От 10.00 часа в сградата на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на цени на „Булгаргаз“ ЕАД

По тези цени общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за I тримесечие на 2018 г. Държавното дружество „Булгаргаз“ предложи на енергийния регулатор да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2018 г. в размер на 352.93 лв. за 1000 куб. м или 33.52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с цената, която действа през четвъртото тримесечие на 2017 г., увеличението е с 2.83% или 9.71 лв. за 1000 куб. м.

- реклама -