КЕВР реши: Ще плащаме по-скъп ток от юли

КЕВР реши: Ще плащаме по-скъп ток от юли. От 1 юли цената на електроенергията за битовите потребители се повишава

средно с 3,4 процента в страната,

съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). КЕВР прие днес решение, с което се утвърждават цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1 юли 2022 – 30 юни 2023 г.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ (ЧЕЗ)

повишението на крайната цена е с 2,70 на сто, за „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,47 процента, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,45 на сто, посочват от КЕВР. В тези цени са включени както цената на електроенергията,

така и цените на мрежовите услуги.

Постигнатото минимално увеличение от 3,4 процента е в резултат на предприетите от КЕВР регулаторни мерки, изтъкват от регулатора. Независимо, че енергопреносните предприятия заявиха значително повишаване на своите разходи за пренос, Комисията намери резерви в системата, за да неутрализира това увеличение.

За да сведе до минимум увеличението за

битовите потребители, КЕВР предприе три мерки: премахва компонентата задължения към обществото, увеличава квотата на АЕЦ „Козлодуй“ от 20 процента на 30

на сто за новия ценови период 2022/2023,

както и премахва премиите за значителна част от ВЕИ производителите, като пренасочва освободения финансов ресурс за

намаляване на цените на битовите клиенти.

Тези мерки дават възможност да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на електроразпределителните дружества „ЕВН България Електроснабдяване“, „Електрохолд Продажби“ (преди ЧЕЗ) и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ и на Енергийния системен оператор.

Като резултат на минималното увеличение

от 3,4 процента цените на електроенергията за битовите потребители в България остават най-ниските в цяла Европа. Това защитава българските домакинства от шоковото повишение в резултат на войната в Украйна, при което цената на електроенергията в битовия сектор се повиши с 45 на сто в останалата част на континента, се посочва в съобщението.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено