Pipeline and valve of chemical plant

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с 60% през август

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с 60% през август. Природният газ поскъпва с рекордните 60% през август. Това става ясно от решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Утвърдената цена на природния газ за м. август,

считано от 1 август, е в размер на 297,89 лв./MWh (около 152 евро/MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Основната причина за високия ръст на цената за август е повишената цена на природния газ в резултат на агресията на Русия в Украйна, се казва в съобщението на регулатора.

В условията на силно намалени или спрени доставки

на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност, много от държавите на континента също сключват краткосрочни договори. Тези фактори водят до дебалансиране на газовия пазар и

до по-високи котировки на международните индекси,

уточняват още от Комисията.

„Независимо от увеличението данните показват, че цената на природния газ в България остава по-ниска от цените на европейските газови борси – на най-големия газов хъб TTF те отбелязаха нов

исторически ръст и достигнаха до над 212 евро/МВч.

Основната причина за по-ниската цена у нас са благоприятните ценови условия по договора за доставка на газ от Азербайджан. Част от доставяните количества са на значително по-ниска цена и не са обвързани с цените на международните борси, а с цените на петрола за 6 месеца назад.

Комисията потвърждава изразеното вече становище, че е от изключително значение през

следващите месеци „Булгаргаз“ да положи максимални

усилия за да гарантира сигурност на доставките и стабилност на цените за българските битови и стопански потребители“, уверяват от КЕВР.

Комисията е определила цената след извършен подробен анализ на предоставените данни и документи във внесеното на 1 август ценово заявление на „Булгаргаз“, се казва още в съобщението.

Установено е, че общественият доставчик е формирал

общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на четири източника. В ценовия микс е включено количество по договора за доставка на природен газ в съответствие със сключеното Четвърто споразумение с компания от Азербайджан за периода от 1 юли до 30 септември.

Регулаторът уточнява: Необходимите количества природен газ

за август са осигурени от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ (LNG). Общественият доставчик е изискал оферти от търговци на природен газ от региона и по критерий „най-ниска доставна цена“ е сключил договори с две компании.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс.

С осигурените количества природен газ се покриват

ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ „Чирен“.

Комисията уверява, че е спазила нормативните изисквания

при утвърждаването на цената и уточнява, че е длъжна да гарантира, че утвърдената цена на природния газ ще възстанови икономически обоснованите разходи за дейността на „Булгаргаз“.

„Друг основен законов принцип, от който Комисията се ръководи,

е ценовото решение да осигурява баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите като създава предпоставки за енергийни доставки при минимални разходи“, се казва още в решението.

Източник: Даринюз

- реклама -
error: Съдържанието е защитено