КЕВР реши: Газът по-скъп от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди искането на „Булгаргаз“ за по-скъп газ от 1 юли. Според искането на газовата компания през третото тримесечие природният таз трябва да се продава за 370,21 лева за 1000 куб. метра (без акцизи, ДДС и такса за пренос). Това е повишение с 1.91 %.

Цената за „Овергаз Мрежи“ е с 4,24 лева по-висока, тъй като дружеството не направи заявка в определения от „Булгаргаз“ срок за годишна доставка.

Дружествата трябва да заявят количествата газ, които ще купуват от „Булгаргаз“, до края на август предходната година. По този начин компанията може да преговаря за по-благоприятни условия в търговете за разпределяне на капацитет.

От доклада на работната група на енергийния регулатор е видно, че „Булгаргаз“ обяснява исканото повишение с поскъпването на алтернативните горива на пазари.

Булгаргаз газ ценаКомпанията е посочила в своето ценово заявление, че от септември 2016 година до май 2017 година мазутът е поскъпнал със 17,48%, а газьолът – с малко над 8 на сто.

Влияние на цената оказва и валутният курс, като през периода стойността на щатския долар е намаляла с 2,8%.

През третото тримесечие „Булгаргаз“ ще внесе почти 557 млн. куб. метра природен газ през входната точка „Негру вода“. Спрямо второто тримесечие количествата намаляват със 123 млн. куб. метра.

Разходите по закупуване на природен газ през Румъния са 200,6 млн. лева.

- реклама -