КЕВР проверява защо е лошо качеството на тока в Своге и Мездра

Комисията енергийно и водно регулиране започва незабавна проверка за влошеното качество на електроснабдяването в населени места в общините Своге и Мездра.

„Във връзка с публикации в средствата за масова информация относно предоставяна електрическа енергия с лошо качество от „ЧЕЗ Разпределение“, на потребители на електрическа енергия в района на селата Зверино, Игнатица, Оселна, Лютиброд, Зли дол, Очиндол и прилежащите им махали, със заповед от 22.06.2016 г. на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов е назначена незабавна проверка“, се казва в съобщението на комисията.

Работна група от експерти на КЕВР ще проверява на място и по документи качеството на доставяната електрическа енергия от  ЧЕЗ и дали има допуснати нарушения на условията на издадената на дружеството лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“.

- реклама -