КЕВР позиция следствие прокуратура цени парно

КЕВР: Промяна в цената на топлинната енергия няма да има

Комисията за енергийно и водно регулиране започва от 1 септември извънредна проверка на топлофикациите на природен газ в страната, за да установи колко пари са върнали на абонатите си заради надвзети суми. Георги Спасов от пресцентъра на КЕВР даде подробности за проверката пред БНР:

„Започващата проверка на КЕВР ще обхвани всички топлофикационни предприятия, включени в съответните решения на регулатора за изменение на цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019-а до 31 март 2020 г. Това са близо 10 големи дружества в цялата страна, за които първичен енергоносител е природният газ. Проверката на КЕВР е в изпълнение на точно разписани ангажименти на регулатора от преходните и заключителни разпоредби на закона за допълнение на Закона за енергетиката.“

Спасов подчерта, че Комисията винаги е реагирала на поднесените в медиите сигнали за обществено недоволство във връзка със сметките на гражданите. „Предметът на проверката е да се установи дали правилно и в съответствие със закона в изравнителните сметки на потребителите са възстановени надвзетите суми за консумиране на топлинна енергия. Става дума за прилагане на решението на Комисията от месец юни т.г, с което са утвърдени цените на топлинната енергия за посочения период. В същото време ще бъдат проверени и голяма група жалби на клиенти и ще се прецени тяхната основателност.“

Георги Спасов акцентира, че преди всичко ще бъде проверено дали дружествата са приложили правилно определените от Комисията цени със задна дата на топлинната енергия; дали дружествата са начислили изцяло сумите за възстановяване, защото тези суми са различни за всяка топлофикация; от тези суми дружествата нямат право да формират печалба и те трябва да ги възстановят в пълен обем на потребителите. Например общата сума, която Топлофикация София трябва да възстанови на потребителите е близо 37 млн лева без ДДС.

Не става дума за връщане на пари на ръка, сумите ще бъдат прихванати от следващи сметки.

Проверката ще продължи до 16 октомври, след което КЕВР ще представи резултатите в НС.

КЕВР определя цената на природния газ всеки месец. Това става по нова формула. Спасов обеща, че цената на природния газ за месец септември, а и през цялата зима няма да бъде променяна.

„Независимо от поисканото увеличение от над 15% от „Булгаргаз“, потребителите трябва да бъдат спокойни – промяна в цената на топлинната енергия няма да има. Нещо повече, разчетите на регулатора показват, че цената на топлинната енергия за предстоящия есенно-зимен сезон няма да бъде променяна“, уточни Спасов.

- реклама -