топлоенергия КЕВР, цена, топлинна енергия, поскъпване Топлофикация София, парно, спиране

КЕВР предвижда поскъпване на парното от 1 юли

Топлинната енергия да поскъпне от 1 юли 2020 г. спрямо сега действащата си цена, която бе променена през май.

Това предвиждат разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Най-голямо увеличение се планира за София – с 22 процента. Повишение с 15 до 18 на сто се предлага за Бургас, Враца и Разград. За Велико Търново се предвижда поскъпване на парното с 9 процента, за Варна – с 8, а за Плевен – с 3 на сто.

В четвъртък предстои Комисията да проведе открито заседание по доклада си за бъдещата едногодишна цена на парното и топлата вода.

Поевтиняване с 2 процента при тецовете на газ е предвидено само за Пловдив.

Предложенията за нови цени на парното са формирани на базата на изготвени от регулатора прогнозни цени на природния газ и се предвижда да важат до 1 юли следващата година.

КЕВР ще проведе утре открито заседание по доклада си за бъдещата цена на парното и топлата вода.

 

- реклама -