КЕВР цена газ увеличение Булгаргаз прокуратура проверка служители

КЕВР прави три независими анализа на ефекта от поскъпването на природния газ

Трима независими външни експерти ще изготвят отделни финансово-икономически анализи за ефекта от въвеждането на единни цени за разпределение и снабдяване с  природен газ върху потребителите на „Овъргаз“ АД.

Това реши регулаторът на закрито заседание в специализиран състав “Енергетика“. Стъпката идва няколко дни след като прокуратурата и ДАНС влязоха в КЕВР по сигнал за необосновано искане за поскъпване на природния газ.

Комисията може да утвърждава единни цени само „при доказан положителен ефект за клиентите“

Въвеждането на единни цени в газовия сектор е първо по рода си и според Комисията разглежданият въпрос е от висока обществена значимост за потребителите. В случай, че бъде утвърдено, решението ще има отражение върху 61% от всички потребители на природен газ, клиенти на газоразпределителни мрежи. Анализите показват, че единните цени по групи клиенти, могат да доведат за една част от потребителите до нарастване на цените на услугите, а за други потребители тези цени ще намалеят.

След изготвянето на трите финансово-икономически експертизи за влиянието на предложените единни цени върху потребителите, Комисията ще прецени до каква степен заявлението на „Овъргаз Мрежи“ АД отговаря на изискванията. Едва след това Комисията ще се произнесе с окончателно решение дали да утвърди или не предлаганите единни цени на газовото дружество.

- реклама -