смартфон
сн. Топлофикация - София

КЕВР пита столичната „Топлофикация“ наложителни ли са ремонтите, които ще оставят без топла вода хиляди

Във връзка с публикувания график на „Топлофикация София“ ЕАД за извършване на планови ремонти на топлопреносната мрежа през неотоплителния период и постъпили в КЕВР възражения на засегнати потребители от столични райони относно продължителността на ремонтните дейности, председателят на Комисията Иван Иванов изиска от ръководството на дружеството да предостави изчерпателна писмена информация по въпроса.

В публикации в национални медии и в жалби до регулатора жители на кв. „Студентски град“, кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“ и кв. „Дървеница“ настояват срокът на ремонтите да бъде значително съкратен, съобщават от регулатора.

В тридневен срок „Топлофикация София“ ЕАД следва да представи на КЕВР информация за технико-икономическата обосновка на планираните строително-монтажни дейности.

Ще трябва и да се докаже необходимостта от тяхното извършване, включително и да се разясни извършената подготовка на разрешенията за строеж и подписаните договори с фирми –изпълнители. От дружеството е изискана информация за броя на засегнатите абонатни станции и броя на клиентите в засегнатите квартали.

С оглед на възникналото обществено напрежение, КЕВР настоява „Топлофикация София“ ЕАД да предостави информация относно възможностите за оптимизация на планираните дейности с цел тяхното изпълнение да бъде максимално ускорено.

- реклама -