КЕВР окончателно: Газът от 1 юли струва 186,17 лв., с 31,7% по-скъп

КЕВР намали цената с 30 ст., свила е разходите на „Булгаргаз“. За юни мегаватчас струваше 141,36 лв.

Дори с новата цена българските  потребители и топлофикациите ще плащат почти двойно по-малко в сравнение с актуалните цени на международните пазари

Газът от 1 юли, със задна дата, струва 186,17 лв. за мегаватчас. След закритото си заседание Комисията за енергийно и водно регулиране свали с 30 ст. цената, което прави поскъпването не 32 на сто, а 31,7%.

Цената е намалена в резултат на корекция на разходи на обществения доставчик, за българските потребители тя остава близо два пъти по-ниска от средните цени на европейските газови борси, съобщават от регулатора.

На тази цена от 186,17 лв. за мвтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)  „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, тоест – на топлофикациите. За юни цената на газа беше 141,36 лв.

Преди да определи цената за юли, КЕВР  в много кратък срок извършила анализ на предоставените данни и документи, съдържащи се във внесеното на 6 юли 2022 г. ценово заявление на „Булгаргаз“. Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на няколко източника. Както  „24 часа“ вече написа –

договорите за юли са с 6 доставчици

и това е най-големият брой търговци,  от които газовата компания получава горивото за българския пазар.

В ценовия микс е включено цялото количество по договора за доставка на природен газ с компанията от Азербайджан. Необходимото количество газ за  юли е осигурено от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ (LNG).

Общественият доставчик е изискал оферти и е сключил договори за доставки и с търговци на природен газ от региона. В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс.

- реклама -