КЕВР обсъжда намаляване на цената на тока и парното

Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе открито заседание, свързано с цените на електроенергията за битовите потребители от 1 юли. От доклада за утвърждаване на цените в сектор „Електроенергетика” става ясно, че експертите предвиждат средно намаление едва от 0,02% за бита от юли.

За клиентите на ЧЕЗ, която обслужва територията на Западна България, цените остават без никаква промяна. 0,65% е планираното увеличение за потребителите на ЕВН в Югоизточна България. За „Енерго-Про“ в Северозападна България е предвидено намаление на цената с 0,91%.
В същото време при цените на топлинна енергия се очаква значително намаляване от 1 юли. Заради многократното поевтиняване на природния газ, цените на топлоенергията се очаква да паднат с 16% в Разград, с 15% във Враца и с 14 % в Плевен. В София намалението е с 9,89% и става 63,80 лв. за МВтч, а във Варна и Бургас около 9%. В Пловдив и Велико Търново понижението е 4%. При топлоцентралите, които работят с въглища – Русе, Перник и Габрово, цените се поевтиняват съвсем незначително, а за Сливен дори се предвижда 4% увеличение.
Преди да бъдат приети цените, те ще бъдат обсъдени публично от Комисията в четвъртък, като за 10.00 часа е предвидено откритото заседание относно топлинната енергия и за 14.00 часа това за електрическата.

- реклама -