топла вода април сметки КЕВР Топлофикация - София проверка лицензии пренос на топлинна енергия топла вода

КЕВР: Няма нарушения в ценообразуването на ноемврийските сметки на „Топлофикация София“

Няма нарушения в ценообразуването на ноемврийските сметки на „Топлофикация София“.

Това показва резултатът от извънредната проверка на КЕВР, която бе инициирана след медийни публикации, съобщиха от столичното топлофикационно дружество.

В доклада на регулатора се посочва, че на база предоставените данни и документи, включени в проверката, дружеството е изпълнило всички законови и нормативни изисквания при формиране на ноемврийските сметки, уточняват от „Топлофикация София“.

В рамките на проверката от дружеството беше изискана информация по 11 точки, обхващащи всички данни за потреблението на топлинната енергия от клиентите през ноември. В няколко последователни точки е посочено, че издадените фактури от „Топлофикация София“ отговарят по обем и съдържание на Общите условия и са изготвени при коректно прилагане на определените от КЕВР цени за съответния период, допълват от топлофикационното дружество.

С изготвянето на ноемврийските сметки и анализиране на изходните данни е била видна завишената консумация на потребителите на топлинна енергия за посочения период.

Своевременно е започнала разяснителна кампания на данните за потребление, консумация и формиране на фактурите на потребителите. В рамките на кампанията е била предоставена и сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони.

Подробна разяснителна информация за размера на произведената и подадена топлинна енергия ще бъде предоставяна ежемесечно на клиентите през отоплителния период на 2020 – 2021 г. Данните ще дадат възможност на клиентите да сравнят потреблението си в настоящия и предходния отоплителен сезон и да планират разходите си спрямо изменението на потреблението на топлинна енергия, допълват от „Топлофикация София“.

- реклама -