газ КЕВР цени ток парно

КЕВР: Не се предвижда увеличение на цената на тока и парното през март

Няма да има промяна в цените на парното, топлата вода и тока през март.

Това обяви председателят на КЕВР Иван Иванов.

„Няма заплаха за увеличаване на цената на топлинната енергия през март, който месец реално е последният, в който се използва централизирано топлоподаване за отопление на жилищата“.

Днес Комисията обсъди на открито заседание заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД от 8 февруари да бъде утвърдена цена за март в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), по която да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената цена включва компонентите за дейността „обществена доставка“ и „задължения към обществото“.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов, каза, че няма коментари и забележки по доклада на работната група на КЕВР.

Николай Павлов посочи, че цената на петрола от началото на декември значително се е повишила.

Увеличението оттогава е с над 38 процента. От 47 долара за барел, в момента цената е 65 долара. Това увеличение се отразява и върху алтернативните на природния газ горива – мазут и газьол. През януари и февруари цената на природния газ на газовите пазари е била около 20 евро за мегаватчас. За последната седмица се забелязва леко понижение на цената.

За април увеличението на цената на петрола и петролните продукти ще се отрази и на предложената от „Булгаргаз“ цена за тогава.

Въпреки това увеличение, тази цена ще бъде съпоставима с цените на европейските газови пазари и конкурентна, допълни Павлов. В ценовия микс за март влизат цените на количествата природен газ, получени от Азербайджан, добитите от хранилището в Чирен, както и количествата, които ще бъдат закупени по договора с „Газпром Експорт“.

Окончателното решение за цената на природния газ за февруари ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 1 март, съобщи председателят на регулатора Иван Иванов.

С решение от 1 февруари КЕВР утвърди за този месец цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 30,39 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

- реклама -