Lightbulb Close-up

КЕВР може да повиши цената на тока за бита от 1 юли с повече от предвиденото

КЕВР може да повиши цената на тока за бита от 1 юли с повече от предвиденото. Ако започналото повишение на борсовите цени на електроенергията и на природния газ продължи и ако настъпят съществени изменения

в ценообразуващите елементи,

ще се наложи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да преразгледа предложението си за средно поскъпване на тока за бита с 1,39 процента от 1 юли. Това каза ръководителят на работната група на КЕВР Пламен Младеновски по време на днешното открито заседание по темата, цитиран от БТА.

„Ако тази тенденция продължи до края

на месеца, най-вероятно ще се наложи да преразгледаме предложената стойност на прогнозната пазарна цена,

съответно и това ще доведе до промяна на стойностите на ценообразуващите елементи в решението и промяна в предложените цени“, заяви Пламен Младеновски.

По време на заседанието от АЕЦ „Козлодуй“

коментираха, че през новия регулаторен период е предвидено да се извърши планов ремонт на шести блок, който ще продължи 42 дни, а за пети – 40 дни. Това ще повиши разходите на атомната централа.

Вчера от АЕЦ заявиха, че ремонтът на 5-и блок

е приключил и той отново е включен в електроенергийната система със заредени 43 касети свежо ядрено гориво на „Уестингхаус“.

От Националната електрическа компания (НЕК) считат, че докладът на КЕВР е балансиран и до голяма степен в него са отразени разходите на дружеството.

От дружеството изразиха резерви върху

предвидените количества електроенергия за регулирания пазар, които трябва да се произведат от ВЕЦ, тъй като има ограничени водни запаси. Освен това ПАВЕЦ „Чаира“ не работи в момента, а до края на годината ще заработи едва 25 процента от централата.

От Електроенергийния системен оператор (ЕСО)

като цяло нямат възражения по доклада, но не са съгласни с прогнозната цена за определяне на разходите по пренос на електрическа енергия.

От „Електрохолд“ и „ЕВН България“

искат да се въведе цена за достъп за битовите потребители, която да отчита не потребените количества електроенергия, а инсталираната мощност. От „Енерго-Про“ казаха, че не са им признати разходи за енергийна ефективност, отбеляза БТА.

Александър Йорданов, член на КЕВР, коментира,

че промяната на определянето на т.нар. „такса електромер“ не означава увеличаването на разходите за достъп, а е по-справедливо разпределение на разходите.

„Клиентите, които имат по-малко измервателни точки,

консумират по-малка мощност, съответно ще заплащат по-малко. Тези, които имат повече измервателни точки, консумират по-голяма мощност, ще заплащат разходите, които предизвикват за достъп“, обясни той.

Председателят на КЕВР Иван Иванов отбеляза,

че докладът на работната група на регулатора е от 31 май и всички прогнозни цени са направени на базата на данните към края на месец май.

Той подчерта, че ако има съществено изменение

на тези цени, те ще бъдат отразени в доклада.

„Надявам се това да не бъде в голяма степен, въпреки че се наблюдава динамика в цените на електрическата енергия и на природния газ“, коментира Иванов. Той информира, че срокът за представяне на

становища по доклада изтича днес в 15:00 часа.

Иванов насрочи закрито заседание за приемане на проект за решение днес от 16:00 часа. След това ще бъде определена и датата за провеждане на обществено обсъждане по темата.

- реклама -