КЕВР, членове, жребий, прекратяване мандат цена ток парно газ енергийна борса проверка КЕВР, цена, парно, топла вода,

КЕВР и КЗК ще отчетат пред парламента дейността си за 2017 г.

В рамките на пленарното заседание Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще отчетат пред Народното събрание свършено от тях за 2017 година

Първа точка от дневния ред на депутатите е докладът на КЕВР дейността ѝ през изминалата година, който бе приет от ресорната парламентарна комисия в края на май. От него става ясно, че държавният регулатор разработва нов онлайн портал, през който гражданите, по електронен път, ще могат да заявяват административни справки.

Очаква се новата платформа да заработи до няколко седмици. В доклада председателят на КЕВР Иван Иванов отчита още, че през изминалата 2017 г. комисията е продължила работата си по нормативната уредба за по-нататъшна либерализация на пазара на електрическа енергия.

За отчетения период от КЗК констатират редица нарушения в областта на нелоялната конкуренция, които най-често са свързани с недобросъвестно поведение, както и нарушения, представляващи имитация и заблуждаваща реклама. За 2017 година от КЗК е образувала общо 1 117 производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, както и е наложила глоби и имуществени санкции с общ размер над 12,5 млн. лв.

- реклама -