КЕВР: Газът скача заради увеличението навън и „Чирен“

Газът скача заради увеличението на международните пазари и заради ограниченаването на добиваните количества от „Чирен“. Това обясниха от КЕВР на открито заседание, на което обсъдиха увеличение на синьото гориво. Обсъждането е по доклад, внесен от „Булгаргаз“ на 8 февруари за утвърждаване на цена за март. Предвижда се скок с 3,5% спрямо утвърдената цена за февруари.

„На 1.03.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД внесе в Комисията изменено заявление за утвърждаване на цена на природния газ за март. С него се предлага цена от 113,73 лв./MWh, което е увеличение с 3,5% спрямо утвърдената цена за февруари.

Двете основни причини за увеличението са

ограничаването на добиваните количества от ПГХ Чирен, както и повишените цени на европейските газови борси в края на февруари. Добивът от газохранилището „Чирен“ е преустановен. И по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в режим на нагнетяване“, посочи председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Целта на тази мярка е натрупването на резерви в случай на криза с доставките на природен газ.

„Основната роля на новия състав на КЕВР е да използва всички възможни регулаторни механизми, за да бъдат постигани възможно най-добри цени за крайните потребители и специално за битовите потребители. Оттук нататък енергийният регулатор ще одобрява всеки договор или промяна в договорите, които сключва „Булгаргаз“, защото те оказват влияние върху цената на газа за тези потребители“, заяви председателят на КЕВР Станислав Тодоров.

Той настоя във всяко ценово заявление „Булгаргаз“ да предоставя 

анализ за възможните алтернативни източници на природен газ,

техните цени и доказателства, че компанията е потърсила най-евтиния възможен газ за потребителите. Според него съществуват възможности дружеството да сключва краткосрочни, средносрочни и дори дългосрочни договори, с които да се разнообразят източниците и да се постигне максимално изгодна цена за бита.

Решението за утвърждаване на цена за март 2022 г.,по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе 

на закрито заседание на 7 март.

В решението ще бъдат отчетени всички данни за ценообразуващите елементи, които са посочени в актуализираното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД, внесено на 1.03.2022 г.

- реклама -